Věcná škoda

Advokátní kancelář Kausta & partneři

CD, DVD, flash
disky

paměťové karty

představují úschovy movitých věcí realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2014